PROF. DR. HAB TADEUSZ MALINOWSKI - archeolog


tadeusz malinowski archeolog

Tadeusz Malinowski urodził się w 1932 roku w Poznaniu. Ukończył studia archeologiczne na Uniwersytecie Poznańskim w roku 1955, tamże uzyskał stopień doktora (1960) i doktora habilitowanego (1969). W 1980 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 – profesora zwyczajnego.

W latach 1950-1975 był pracownikiem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, później, do 1933 roku, był profesorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, następnie, do 2003 roku, Uniwersytetu Zielonogórskiego. Brał udział w licznych wykopaliskach archeologicznych w Wielkopolsce i poza jej obszarem. Między innymi uczestniczył w badaniach grodziska wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Saint-Jean-le Froid w departamencie Aveyron we Francji.

Prowadził też między innymi badania na grodziskach z wczesnej epoki żelaza w Słupcy. Smuszewie w pow. wągrowieckim i Komorowie w pow. szamotulskim, a ponadto na późnośredniowiecznym cmentarzysku położonym na górze Rowokół w Smołdzinie w pow. słupskim. W Komorowie rozkopywał również cmentarzysko wczesnośredniowieczne i ślady osadnictwa nowożytnego.

tadeusz malinowski

Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień pradziejowego obrządku pogrzebowego, ówczesnych instrumentów muzycznych i znaczenia bursztynu.

Dużo uwagi poświęca muzealnictwu archeologicznemu oraz badaniom interdyscyplinarnym.

Jest autorem ponad 380 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym kilkunastu książek, ogłoszonych w kraju i za granicą – w Belgii, b. Czechosłowacji, Francji, Japonii, b. Jugosławii, Niemczech, Norwegii, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

tadeusz malinowski wykopaliska


Wywiad z prof dr hab Tadeuszem Malinowskim, Radio Zielona Góra, 2001, 40min

Czesława Malinowska - "Wspomnienia z Obozów" (książka)
Majdanek-Oświęcim-Rawensbrück-Neu Rohlau-Zwodau

Tadeusz Malinowski na Wikipedii
Instytut Archeologii w Rzeszowie
przejoł przeźrocza badawcze i księgozbiór pana profesora

Artykuł Uniwersytetu Zielonogórskiego (pdf)

z powrotem / back